Komunikaty


Ogłoszenie zamieszczono dnia 14.03.2018.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez firmę AGROPRIM Dariusz Głowski, Zrazim 44, 88-430 Janowiec Wielkopolski NIP 5621355245 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach Zapytania ofertowego nr 3/ARIMR/2017na dostawę instalacji fotowoltaicznej, po wycofaniu się z złożonej oferty przez firmę piTERN Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo została wybrana oferta została oferta firmy ZIELONA FIRMA Sp. z o.o., ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków, NIP: 676-240-73-93z ceną 174 000,00 zł netto.


Ogłoszenie zamieszczono dnia 05.04.2017.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez firmę AGROPRIM Dariusz Głowski, Zrazim 44, 88-430 Janowiec Wielkopolski NIP 5621355245 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach Zapytania ofertowego nr 3/ARIMR/2017 na dostawę instalacji fotowoltaicznej, wybrana została oferta firmy piTERN Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo NIP: 7822554455 z ceną 173 000,00 zł netto.


Ogłoszenie zamieszczono dnia 29.03.2017.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez firmę AGROPRIM Dariusz Głowski, Zrazim 44, 88-430 Janowiec Wielkopolski NIP 5621355245 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach Zapytania ofertowego nr 1/ARIMR/2017 na dostawę bramkowego detektora metali z przenośnikiem taśmowym do zastosowania w przemyśle spożywczym, wybrana została oferta firmy P.W. Jantom Tomasz Gradowski, ul. Chrobrego 145/147, 87-100 Toruń, NIP: 879-124-58-01 z ceną 43 500,00 zł netto.


Ogłoszenie zamieszczono dnia 29.03.2017.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez firmę AGROPRIM Dariusz Głowski, Zrazim 44, 88-430 Janowiec Wielkopolski NIP 5621355245 informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach Zapytania ofertowego nr 2/ARIMR/2017 na dostawę wagi samochodowej, wybrana została oferta firmy Miary i Wagi Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 23, 49-318 Skarbimierz - Osiedle, NIP: 747-183-15-43 z ceną 76 800,00 zł netto.


Ogłoszenie zamieszczono dnia 3.03.2017.

Firma Agroprim zaprasza do składania ofert na dostawę bramkowego detektora metali z przenośnikiem taśmowym.

Szczegółowe informacje w załącznikach:
1. Zapytanie ofertowe - plik do pobrania.
2. Opis przedmiotu zamówienia - plik do pobrania.
3. Wzór oferty - plik do pobrania.
4. Wzór umowy - plik do pobrania.


Ogłoszenie zamieszczono dnia 3.03.2017.

Firma Agroprim zaprasza do składania ofert na dostawę wagi samochodowej.

Szczegółowe informacje w załącznikach:
1. Zapytanie ofertowe - plik do pobrania.
2. Opis przedmiotu zamówienia - plik do pobrania.
3. Wzór oferty - plik do pobrania.
4. Wzór umowy - plik do pobrania.


Ogłoszenie zamieszczono dnia 6.03.2017.

Firma Agroprim zaprasza do składania ofert na dostawę instalacji fotowoltaicznej.

Szczegółowe informacje w załącznikach:
1. Zapytanie ofertowe - plik do pobrania.
2. Opis przedmiotu zamówienia - plik do pobrania.
3. Wzór oferty - plik do pobrania.
4. Wzór umowy - plik do pobrania.